Skip to main content
cel
Ervaringen

Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt

Mijn broer werd tegen zijn wil gesepareerd, terwijl hij vrijwillig is opgenomen in de instelling. Dat is tegen de wet: vrijwillig opgenomen cliënten moeten instemmen met hun behandeling. Ze mogen niet tegen hun wil worden gesepareerd. Ik heb daarom de familievertrouwenspersoon gevraagd me te ondersteunen bij het indienen van een klacht. Ik wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt bij deze instelling.

De familievertrouwenspersoon heeft uitgebreid met me gesproken over de klacht en de gevoelens die de separatie bij me losmaakte. We kwamen erop uit dat het verstandig is dat mijn broer contact opneemt met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). We hebben ook afgesproken dat ik een verslag van mijn ervaringen stuur naar de directie van de instelling. De familievertrouwenspersoon hielp me bij het opstellen van de brief en gaf me de contactgegevens van de pvp. En hij zal de afdelingsmanager op de hoogte brengen, zodat die maatregelen kan nemen.

Tips

  1. Een patient met een klacht kan worden geholpen door de patientenvertrouwenspersoon (pvp)
  2. Zoek contact met een familievertrouwenspersoon. Die kan helpen om de dingen in perspectief te zien en overeind te blijven.

Dit verhaal is afkomstig van de familievertrouwenspersonen: www.lsfvp.nl/voor-familie