Overslaan en naar de inhoud gaan

Primaire tabs

Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, Landelijke Stichting Familievertouwenspersonen, MIND Familie- en Naastenraden, Ypsilon, Mind Naasten Centraal,  NVA, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Naast, Stichting Zelfbeschadiging en Stichting Het Zwarte Gat.

ADF logo     

 

       ADF Stichting

De ADF stichting is er voor iedereen die te maken krijgt met angst en dwang: patiënten, naasten en hulpverleners. Je kunt er terecht voor ervaringsdeskundigheid en persoonlijk advies over angst en dwang. We bieden mail en telefonische ondersteuning en je kunt langs voor een gesprek van mens tot mens. Ook biedt de ADF een training voor ouders en partners om te leren omgaan met angstig en dwangmatig gedrag in het gezin.

Bekijk voor meer informatie https://adfstichting.nl/.

 

caleidoscoop
     Caleidoscoop

Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en directbetrokkenen. De vereniging heeft als belangrijkste doelen het mogelijk maken van lotgenotencontact en voorlichting geven over dissociatieve stoornissen aan patiënten, behandelaars, naasten en andere belangstellenden. We bieden mail- en telefonische ondersteuning.

Bekijk voor meer informatie https://www.caleidoscoop.nl/

 

Depressie verenging

    Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is er voor mensen met een depressie en hun naasten. Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving. De Depressie Vereniging heeft een landelijk netwerk van supportgroepen. Deze groepen zijn voor en door mensen met depressie. Ook  werken we samen met onderzoekers om de stem van de patiënt in onderzoek naar depressie te laten horen. Daarnaast organiseren we jaarlijks een publieksdag waar actuele informatie over depressie en ontmoeting centraal staat. Ook naasten zijn hier uiteraard van harte welkom. De Depressie Vereniging biedt een digitale ontmoetingsplaats waar je anoniem en afgeschermd ervaringsdeskundigen kunt ontmoeten. Deze ontmoetingsplaats is ook toegankelijk voor naasten. Verder biedt de Depressie Vereniging een online supportgroep voor naasten. Deze wordt 1 a 2 keer per maand georganiseerd. 

Bekijk voor meer informatie https://www.depressievereniging.nl/
 

       logofvp

  

Familievertrouwenspersonen zijn gespecialiseerd in het onder­steunen van familieleden en andere naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen die te maken hebben met verplichte zorg (zorgmachtiging of crisismaatregel). Het zijn deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg met specifieke kennis van psychische stoornissen en verslaving en de behandeling daarvan. 

Bekijk voor meer informatie www.familievertrouwenspersonen.nl

 


Impuls Woortblind

    Impuls & Woortblind

Impuls en Woortblind is de vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. We geven voorlichting, organiseren evenementen, doen aan belangenbehartiging en faciliteren ontmoetingen. We bieden mail- en telefonische ondersteuning.

Bekijk voor meer informatie https://www.impulsenwoortblind.nl/

 

Kamer Familieraden


    MIND Familie- en Naastenraden

De MIND Familie- en Naastenraden biedt informatie en uitwisseling aan bestaande Familieraden en helpt bij de opzet van nieuwe Familieraden. De MIND Familie- en Naastenraden streeft ernaar, samen met de aangesloten Familieraden, dat familieleden en naasten overal in de ggz worden betrokken bij de zorg, behandeling en begeleiding van hun psychisch zieke familielid. Om Familieraden zo effectief mogelijk te laten functioneren binnen de ggz-instelling, organiseert de Kamer Familieraden contactdagen en trainingsdagen waarop Familieraden elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Daarnaast is de Kamer Familieraden mede organisator van de landelijke MIND Familiedag. De MIND Familie- en Naastenraden s ondergebracht bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Bekijk voor meer informatie 
https://mindplatform.nl/over-mind-platform/organisatie/familieraden

 

Ypsilon

      

    Ypsilon

Ypsilon steunt, adviseert en vertegenwoordigt familieleden en naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Ypsilon zet zich actief in voor professionele, menselijke en perspectief biedende zorg op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Naasten en familieleden kunnen er terecht voor steun en telefonisch, online of sociaal-juridisch advies. Daarnaast organiseren afdelingen van Ypsilon door het hele land regelmatig activiteiten en lotgenotencontact.

Bekijk voor meer informatie www.ypsilon.org.

 

Mind Naasten CentraalMind Naasten Centraal 

 

Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op verschillende manieren bieden ze familie en naasten de mogelijkheid om in contact te komen met anderen familieleden en naasten, zodat zij steun hebben aan elkaar. Je kunt ze bellen voor een gesprek en steun en tips via de mail ontvangen. Ook kun je lid worden van een besloten Facebookgroep of deelnemen aan contactgroepen.

Bekijk voor meer informatie https://www.naastencentraal.nl/

 

NVA 
     NVA

De NVA zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA heeft in het hele land gespreksgroepen voor partners van mensen met autisme en voor ouders van kinderen met autisme. Op de website is veel informatie over autisme te vinden. Ook bieden ze mail- en telefonische ondersteuning. Via de Informatie & Advieslijn kun je vragen stellen aan een vrijwilliger. Ze weten het antwoord op de meest uiteenlopende vragen.

Bekijk voor meer informatie https://www.autisme.nl/

Plusminus                 

 

  

     Plusminus

Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen. Plusminus zet in op lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting. Voor vragen en steun kun je dagelijks (11.00-21.00 uur) contact opnemen met de Lotgenotenlijn.

Bekijk voor meer informatie https://www.plusminus.nl/.

 

Stichting borderline

      

      Stichting Borderline


Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en biedt o.a. via website, telefonisch lotgenotencontact en facebook een bron van steun en kennis aan mensen met een Borderline PersoonlijkheidsStoornis (PBS) en hun naastbetrokkenen  Daarnaast geeft de Stichting voorlichting en organiseert ze landelijke bijeenkomsten waarbij naasten en lotgenoten zich kunnen informeren over Borderline en ervaringen gedeeld kunnen worden. 

Bekijk voor meer informatie https://stichtingborderline.nl/

naast Stichting Naast

Stichting Naast biedt informatie en ondersteuning aan naasten van verslaafden. Of het nu gaat om verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. De gevolgen voor de omgeving zijn vaak grotendeels hetzelfde. We bieden telefonisch advies en laagdrempelige informatiemiddagen, maar ook workshops met thema’s als grenzen stellen en loslaten. Voor intensievere begeleiding bieden we diverse vormen van individuele begeleiding. Alle informatie is gebundeld op het platform Helpmijndierbareisverslaafd.nl. Helpmijndierbareisverslaafd.nl is een initiatief van Stichting Naast

Bekijk voor meer informatie: https://helpmijndierbareisverslaafd.nl/ 

 

Zelfbeschadiging  

    Stichting Zelfbeschadiging

Stichting Zelfbeschadiging is een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. We bieden mail- en telefonische ondersteuning. Voor naasten bieden we ook een forum om in contact te komen met andere omstanders en bondgenoten. Tevens organiseert de stichting twee keer per jaar familie en naasten bijeenkomsten waar je als familie en naasten handvatten krijgt om je kind te helpen en waar je ervaringen kunt uitwisselen met andere ouders. Kijk hier voor informatie over de bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om langs te komen op kantoor. Neem dan contact op met ons.

Bekijk voor meer informatie https://www.zelfbeschadiging.nl/

 

zwartegat  Stichting het Zwarte Gat

Stichting het Zwarte gat zet zich in voor mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten. Dit doet zij op de gebieden preventie, ten tijde van de verslaving en het maatschappelijk herstel. Ze werken bijvoorbeeld namens cliënten/ naasten mee aan de totstandkoming van zorgstandaarden en onderzoek.

Bekijk voor meer informatie https://hetzwartegat.nu/

 

Gebruiker registratie informatie banner

Log in om de meest relevante verhalen te krijgen die aansluiten bij jouw voorkeuren. Nog niet geregistreerd? Meld je gratis aan. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.