Overslaan en naar de inhoud gaan

Primaire tabs

Ondersteuning
Verdieping
Ga naar onderdeel
Steunpunt Mantelzorg
Huisarts
Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)
Bedrijfsarts
Maatschappelijk werker/sociaal werker
Wmo-loket /Sociaal wijkteam
Familie-vertrouwenspersoon

Overzicht professionele ondersteuning voor naasten

Steunpunt Mantelzorg

Als je zorgt voor iemand met psychische problemen voel je je misschien geen mantelzorger, omdat het een andere associatie geeft (mensen fysiek verzorgen, bijv wassen). Toch ben jij ook mantelzorger vanuit de gemeente bekeken en kan jij dus ook gebruik maken van diensten die er voor mantelzorgers zijn. Een steunpunt of centrum Mantelzorg biedt informatie over alles wat met mantelzorg te maken heeft. Je krijgt persoonlijk advies over de hulp en ondersteuning die bij jouw wensen past. Daarnaast organiseert een steunpunt vaak bijeenkomsten waar je in contact kunt komen met andere mantelzorgers. Het verschilt wel per organisatie hoeveel kennis beschikbaar is over psychische aandoeningen. Voor vragen over mantelzorg, juridisch advies en een overzicht van organisaties bij je in de buurt kun je ook terecht bij Mantelzorg NL.  

Huisarts

Als je merkt dat de zorg voor de ander zwaar wordt, of als je lichamelijke of psychische klachten hebt kun je gerust een afspraak maken met je huisarts. Een huisarts is je eerste aanspreekpunt.
Als je denkt dat je wat meer tijd nodig hebt om jouw situatie uit te leggen, dan kun je bij de assistente om een dubbel consult vragen (ipv 10 minuten is het consult dan 20 min).

Een bezoek aan de huisarts is gratis en gaat niet van je eigen risico af. De huisarts bekijkt welke klachten je hebt, en welke behandeling en begeleiding het beste past. Hij of zij kan je ook zelf behandelen, al dan niet met hulp van medicijnen.
Hoe de huisarts je kan helpen lees je in het thema Naar de huisarts, op de website van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner ggz ondersteunt de huisarts bij mensen die psychische klachten hebben. Bijvoorbeeld mensen die een dierbare ondersteunen met psychische kwetsbaarheid en die daardoor zelf in de knel dreigen te raken. Een POH kan helpen om je meer inzicht te geven in je klachten, kan een kortdurende behandeling geven en je helpen om met je klachten om te gaan. Praktijkondersteuning ggz kost niets en gaat niet van je eigen risico af.

Bedrijfsarts

Als je werkt, kun je contact opnemen met een bedrijfsarts. Deze kan meedenken hoe een goede balans te vinden tussen je werk en je privéleven. Je kunt ook bij een bedrijfsarts terecht als je je niet ziek hebt gemeld. Bijvoorbeeld via het ‘open spreekuur’. Voor een afspraak met je bedrijfsarts hoef je geen toestemming te vragen aan je werkgever.
Meer informatie vind je in het arboportaal van de rijksoverheid

Maatschappelijk werker/sociaal werker

Een maatschappelijk werker of sociaal werker ondersteunt je bij het oplossen van en omgaan met problemen in je dagelijks leven. Het kan daarbij gaan om vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën, maar ook over eenzaamheid, vragen over je eigen functioneren of problemen met instanties. Hulp door een maatschappelijk werker is gratis.
Je kunt terecht bij maatschappelijk werk via je gemeente. Bijvoorbeeld via een sociaal wijkteam, jeugdhulp of het Wmo-loket.

Wmo-loket /Sociaal wijkteam

De gemeente geeft praktische ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook biedt de gemeente steun voor mantelzorgers. Iedere gemeente organiseert de toegang op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar je terechtkunt met je hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. Zoek op de website van je gemeente naar ‘mantelzorg’.

Familie-vertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon geeft informatie en advies aan familieleden en andere naasten van mensen:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

 

 

Gebruiker registratie informatie banner

Log in om de meest relevante verhalen te krijgen die aansluiten bij jouw voorkeuren. Nog niet geregistreerd? Meld je gratis aan. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.