Overslaan en naar de inhoud gaan

Primaire tabs

Privacy
Verdieping
Ga naar onderdeel
Bereoepsgeheim
Ja, tenzij
Familiebeleid
Meer informatie

Privacy

Beroepsgeheim

Met zorgverleners worden vaak erg persoonlijke zaken besproken. Vooral als het gaat om psychische problematiek. Zorgverleners hebben dan ook een beroepsgeheim ofwel geheimhoudingsplicht. Dat staat in de wet. Het komt erop neer dat een zorgverlener alleen vertrouwelijke informatie deelt met naasten als degene die in zorg is daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Sommige zorgverleners zijn hier heel rigide in. Zij betrekken naasten geheel niet bij de behandeling en beroepen zich daarbij op hun geheimhoudingsplicht.

 

Ja, tenzij

De meeste zorgverleners hebben tegenwoordig wel oog voor het belang van een goede samenwerking met naasten. Zij gaan uit van het 'Ja, tenzij'-principe: overleg met naasten hoort erbij, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.   

 

Familiebeleid

De meeste instellingen hebben familiebeleid. In familiebeleid regelt de instelling hoe ze omgaat met familie en naasten van cliënten.
Je kunt de hulpverlener vragen om een kopie van het familiebeleid van de instelling. Daarin staat:

  • hoe de instelling naasten betrekt bij de behandeling
  • welke informatie je krijgt
  • wie de contactpersoon is
  • hoe je een klacht kunt indienen.

 

Meer informatie

Bij de Landelijke stichting familievertrouwenspersonen kun je terecht als je vragen hebt over de geheimhoudingsplicht. Je kunt er ook terecht voor ondersteuning, als er problemen zijn op dit gebied.

Ypsilon heeft een speciale brochure over privacy gemaakt: Wie zorgt praat mee.

Gebruiker registratie informatie banner

Log in om de meest relevante verhalen te krijgen die aansluiten bij jouw voorkeuren. Nog niet geregistreerd? Meld je gratis aan. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.