Overslaan en naar de inhoud gaan

Primaire tabs

Wvggz
Verdieping
Ga naar onderdeel
Ondersteuning door familievertrouwenspersoon
Brochure Verplichte zorg
Meer informatie

Verplichte zorg

Het kan nodig zijn om iemand tijdelijk verplicht te behandelen. In Nederland bestaan daarvoor binnen de reguliere psychiatrie de Crisismaatregel en de Zorgmachtiging. Een gedwongen behandeling of opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Verplichte zorg is dan ook aan veel regels gebonden. Deze zijn vastgelegd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

De wet is bedoeld om de zorg aan te laten sluiten bij iemands persoonlijke situatie. Voor elke patiënt wordt een op maat gemaakte crisismaatregel of zorgmachtiging opgesteld. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met zijn of haar eigen wensen en voorkeuren.

Het is daarnaast de bedoeling dat gedwongen opname zo mogelijk wordt voorkomen. Daarom kan verplichte zorg ook ambulant of buiten de instelling worden gegeven.

Niet alleen de patiënt, maar ook de directe omgeving wordt meer betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verplichte zorg. De wet zegt dit zo:

bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging worden de familie, de directe naasten van betrokkene en de huisarts zoveel mogelijk betrokken.”

Ondersteuning door familievertrouwenspersoon

Als naaste kunt u met vragen over verplichte zorg en voor ondersteuning bij de aanvraag en uitvoering van een crisismaatregel of zorgmachtiging terecht bij een familievertrouwenspersoon. Deze geeft;

  • Informatie over de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de crisismaatregel en zorgmachtiging
  • Algemene informatie en advies over hoe je als naaste om kunt gaan met situaties waarin mogelijk verplichte behandeling moet worden ingezet
  • Ondersteuning bij uw inbreng in een plan van aanpak van de patiënt
  • Ondersteuning bij het formuleren van uw visie op het zorgplan
  • Informatie over mogelijke klachtenprocedures en ondersteuning daarbij.

Je kunt een familievertrouwenspersoon vinden op: www.familievertrouwenspersonen.nl 

Meer informatie

Informatiepunt Dwang in de zorg, van de rijksoverheid

Toolkit Crisis thuis, voor naasten van mensen met psychosegevoeligheid, van Ypsilon

Gebruiker registratie informatie banner

Log in om de meest relevante verhalen te krijgen die aansluiten bij jouw voorkeuren. Nog niet geregistreerd? Meld je gratis aan. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.