Overslaan en naar de inhoud gaan
crisis
Ervaringen

Elke instantie verwees naar een andere

Mijn volwassen zoon is psychisch verward, maar vindt niet dat hij hulp nodig heeft. Ik mag me van hem nergens mee bemoeien, maar de situatie raakt mij ook. Ik ben de stabiele factor, dus de problemen komen telkens weer bij me terug.

Toen mijn zoon medebewoners van zijn flat ging bedreigen, werd hij uit zijn woning gezet. Hij was een gevaar voor anderen. Maar omdat hij geen hulp wilde, greep niemand in. Ik ben sociaalpedagogisch hulpverlener en weet aardig de weg in de zorg. Maar zelfs ik verdwaalde in die doolhof van regels en procedures. De psychiater kon pas zorgen voor een rechterlijke machtiging en een opname als mijn zoon opnieuw werd beoordeeld door de crisisdienst. De crisisdienst kon dat alleen doen als mijn zoon zichzelf zou melden of werd gebracht door de politie. De politie verwees weer terug naar de psychiater, want die moest eerst een rechtelijke machtiging aanvragen. Zo was het cirkeltje rond en stond ik weer machteloos.

Mijn zoon is nu opgenomen, maar de procedures moeten nog wel worden aangepast. Ik zocht op internet of er een instantie is die de gang van zaken in de zorg kan aanpassen. Want zodra mijn zoon weer wordt ontslagen uit de instelling, voorzie ik opnieuw problemen. Ik kwam terecht bij het Veiligheidshuis, dat de partijen juist verbindt in de aanpak van complexe problematiek. En ik kwam terecht bij de familievertrouwenspersoon. Jammer dat ik niet eerder met haar in contact kwam. Vooral vóór de opname, toen ik vastliep in de procedures en het me niet lukte om hulp te vinden, was haar hulp erg welkom geweest: ze had me de weg kunnen wijzen.

Tips

  1. Zoek contact met het Veiligheidshuis of een familievertrouwenspersoon

Dit verhaal is afkomstig van de familievertrouwenspersonen: www.lsfvp.nl/voor-familie

Post review

(0) lezers vinden dit behulpzaam.

Helpt deze informatie jou?

loader