Overslaan en naar de inhoud gaan
reizen
Ervaringen

De instelling was te ver weg

Mijn zus werd plotseling overgeplaatst naar een andere locatie. We kregen als familie geen informatie over waarom deze overplaatsing nodig was. De nieuwe locatie was ook nog eens ver weg. Ik ben reumapatiënt en de reis zou veel te zwaar voor me worden. Ik ben erg boos geworden op de behandelaar, want die deed net alsof ik nergens iets mee te maken heb. Een verpleegkundige gaf me toen het telefoonnummer van de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon heeft mijn kant van het verhaal in een brief naar de behandelaar gestuurd en gevraagd om een gesprek. In dat gesprek vertelde de behandelaar dat hij ons als familie geen informatie mag geven als mijn zus dat niet wil. Ik begrijp nu dat het geen onwil van hem is. En hij begrijpt dat de reisafstand belangrijk is voor mij. Mijn zus wordt binnenkort teruggeplaatst naar een locatie dichter bij huis.

Tips

  1. Als de instelling ver weg is en het bezoeken daardoor moeilijk wordt, kan iemand soms worden overgeplaatst naar een locatie dichterbij. Neem daarover contact op met de behandelaar.
  2. Zoek contact met een familievertrouwenspersoon. Die kan je de weg wijzen, helpen om de dingen in perspectief te zien en overeind te blijven.

Dit verhaal is afkomstig van de familievertrouwenspersonen: www.lsfvp.nl/voor-familie